EzWriter, USB, vit HiCo/LoCo spår 1-3

Artikelnummer (SKU): 944501642

6 490.00 kr

200kr/mån

Se filmen - så funkar Wasa Kredits checkoutlösning för hyra

Så funkar hyra

  1. Hyra erbjuds företag på köp från 2 400 kr till 2 000 000 kr.
  2. Beställningen slutförs med BankID av bolagets firmatecknare i kassan. Är det fler firmatecknare som ska signera så fyller du i deras epost för att skicka en signeringslänk.
  3. Wasa Kredit äger utrustningen under hyresperioden, ert företag har nyttjanderätt. Månadskostnaden är fullt avdragsgill och ni behöver inte göra avskrivningar på utrustningen. När hyresperioden löpt ut kan du välja att förlänga avtalet, uppgradera eller återlämna utrustningen till E-handlaren.

Räkneexempel för varukorg 6 490.00 kr

200 kr per månad i 36 månader. Uppläggningsavgift 550 kr.

Vid order skall nätsladd 9445040beställas samtidigt. EzWriter kan både läsa och skriva på magnetremsan. Robust läs/skrivenhet för magnetremsa på plast- och pappkort samt boardingkort. Långt och djupt kortdragsslot för exakt och säker läsning. Hela enheten är gjuten i metall för bästa robusthet. En kraftigt dimensionerad läsare för tillämningar där hög tillförlitlighet och en driftsäker och robust enhet är önskvärt. I samma drag som innehållet på magnetremsan läses kan man via mjukvarugränssnittet skriva eller ändra innehållet på magnetremsan. Avancerad mjukvara med många funktioner och omfattande databasstöd. Produkten är kompatibel med de enheter av märket AMC som f.n. används på många ställen inom bl.a. flygindustrin 

Jämför