Showing all 10 results

Läsare för plastkort och streckkodsetiketter benämns även som Auto ID, (automatisk datafångst) vilket förenklar och snabbar upp inläsningen av data. Tekniken med läsare minimerar även risken för fel. Streckkoder och läsare har funnits i många år och är en billig och relativt enkel teknik att samla in data. Man har i många år pratat om RFID ett samlingsnamn för Radio Frekevens Identifikation, en teknik för att läsa information på avstånd med radioteknik. RFID finn med olika frekvenser och olika typer av chip. De vanligaste man pratar om är Mifare Philips NXP (originalchip) med 13,56 MHz, EM4200 Microelectronic-Marin, 125 Khz RFID samt UHF, Ultra High Frequense.